Szkolenie „Diagnostyka problemów w uprawie kukurydzy”

W dniu 20 maja odbyło się szkolenie, pierwsze z cyklu szkoleń, które Związek będzie realizował w 2021 r. w ramach programu unijnego z „Diagnostyki problemów w uprawie kukurydzy”. Szkolenie prowadził przedstawiciel Instytutu ARVALIS, Pan Romain Tscheiller z Francji, w tłumaczeniu Pani Sylwii Pachury – Interpretariat.W szkoleniu uczestniczyło 78 osób, w tym: przedstawiciele doradztwa rolniczego, rolnicy, prasa rolnicza i przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych. Ponieważ kukurydza jest już zasiana, uznaliśmy […]

Czytaj