Spotkanie z przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych

W dniu 8 grudnia 2020 r. odbywało się coroczne spotkanie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy z przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych. Z uwagi na zagrożenie pandemiczne COVID-19 i obowiązujące rygory spotkanie miało formę on-line. W zebraniu udział wzięło łącznie 27 osób. Prowadzącym spotkanie był Prezes PZPK prof. dr hab. Tadeusz Michalski. W trakcie spotkania m.in. przedstawiciel COBORU dr Tomasz Lenartowicz omówił wyniki porejestrowego doświadczalnictwa z odmianami kukurydzy za rok 2020 zaś […]

Czytaj