Odwołanie Walnego zebrania

Planowane na dzień 31 marca br. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZPK z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem zostaje ODWOŁANE. Nowy termin Walnego Zebrania zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, po ustaniu zagrożenia wirusem.

Czytaj