Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w sprawie projektu nowego Rozporządzenia MRiRW dotyczącego wartości ”Klimatycznego bilansu wodnego” dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, w tym dla kukurydzy.