Zakładzie Doświadczalnym IUNG Osiny k/Puław w dniu 6 września b.r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG-PIB Puławy wraz z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy zorganizowali i zaprosili okolicznych rolników na Krajowy Dzień kukurydzy. 
W trakcie spotkania ich uczestnicy mogli m.in. zapoznać się z kolekcją 70 odmian kukurydzy, 10 odmian soi oraz 4 odmiany sorga, poznać ich wartość rolniczo-użytkową jak i przydatność do uprawy w rejonie. 
Kilka fotografii ze spotkania w ZD IUNG Osięciny poniżej: