Kategorie

15.12.2023 r. Spotkanie koordynacyjne FNPSMS, PZPK, IBZFOOD, SOPEXA i MEDIAON

W dniu 15 grudnia br. odbyło się on-line dziewiąte w tym roku spotkanie koordynacyjne i zarazem ostatnie w ramach kampanii „Seeds for Future”, która realizowana była w latach 2021-2023. Wzięli w nim udział przedstawiciele: FNPSMS, PZPK, IBZFOOD, SOPEXAMEDIAON.
Podczas spotkania podsumowano działania promocyjne prowadzone w internecie i mediach społecznościowych za 2023 r. i za cały okres kampanii. Jak już informowaliśmy, wszystkie założone cele (m.in.: liczba wyświetleń, łączna liczba kliknięć, kliknięcia SEA/SEO, dodatkowe wyświetlenia na YouTube i dodatkowi subskrybenci FB) zostały osiągnięte, a nawet znacznie przekroczone. W trakcie spotkania podsumowano realizację kampanii według wyników kanałów medialnych na podstawie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), m.in.: FB Display, Facebook video, Programmatic display, Programmatic video,, YouTube i Google search. Na wszystkich kanałach medialnych, zarówno w kampanii kukurydzy, jak i sorgo założone KPI zostały zrealizowane z nadwyżką. Podsumowano także publikacje, które ukazały się w ciągu trzech lat trwania kampanii zarówno w wersji drukowanej, jak i w internecie oraz zrealizowanych i opublikowanych wywiadach ze specjalistami i producentami kukurydzy. Podsumowano imprezy organizowane w ramach kampanii i liczbę osób, które w nich uczestniczyły. Również w tych obszarach założone cele zostały osiągnięte, a nawet przekroczone.
W dalszej części spotkania dyskutowano o raportach, które są aktualnie przygotowywane dla REA w celu rozliczenia realizacji kampanii.
Na zakończenie przedstawiono plan wspólnych działań na najbliższe miesiące.
Grudniowe spotkanie było też okazją do złożenia sobie życzeń świątecznych i noworocznych.

Więcej o kampanii „Seeds For Future” można znaleźć na:
www, Facebook, YouTube.