Kategorie

20.02.2024 r. Posiedzenie Rady PZPK

W dniu 20 lutego br. w siedzibie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady PZPK. Otworzył je i prowadził Prezes, prof. dr hab. Tadeusz Michalski. Następnie Sekretarz, mgr inż. Anna Kołakowska odczytała protokół z posiedzenia Rady z 17 listopada 2023 r. Podczas spotkania członkowie Rady podsumowali działania wykonane za okres styczeń – luty 2024 r., a także omówili zadania zaplanowane do realizacji w okresie marzec – grudzień 2024 r.
Jeden z ważniejszych dyskutowanych tematów dotyczył systemu SENT. Przewóz drogowy i kolejowy tzw. „towarów wrażliwych” oraz obrotu paliwami opałowymi odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) i prowadzony jest przez Krajową Administrację Skarbową. W znowelizowanym rozporządzeniu znalazł się zapis o monitorowaniu SENT także towarów objętych pozycjami CN 1005 – kukurydza, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg. Zapisy rozporządzenia w odniesieniu do kukurydzy niestety nie rozróżniają materiału siewnego od pozostałego (ziarno konsumpcyjne, paszowe itp.), co budzi uzasadnione obawy firm zlecających transport ziarna siewnego. Związek będzie podejmował działania w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.
Kolejnym ważnym tematem, nad którym dyskutowała Rada były ekoschematy, a konkretnie dobór odmian kukurydzy branych pod uwagę przy ocenie wniosków. Wraz z wprowadzeniem ekoschematów rolnicy mogą uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe do prowadzonej przez siebie produkcji. W styczniu br. do Biura PZPK zaczęły napływać pierwsze informacje o kwestionowaniu wniosków składanych przez rolników ubiegających się o dopłaty w obszarze integrowanej produkcji (IP). Podważano odmiany kukurydzy, które zakupili do siewu. Jak się okazuje, akceptowane są tylko odmiany z Krajowego rejestru (KR), a nie są akceptowane te ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Także i w tej sprawie Związek będzie podejmował działania w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.
Dyrektor Biura PZPK, dr inż. Paweł Olejarski zrelacjonował udział przedstawicieli PZPK w posiedzeniu sekcji kukurydzy Polskiej Izby Nasiennej (PIN), które odbyło się 12 stycznia br. Poruszono na nim m.in. temat podróbek i fałszowania, który nie jest nowy, jednak w ostatnim czasie nabrał na sile, co niepokoi nie tylko firmy hodowlano-nasienne i dystrybucyjne, ale także rolników, którzy niejednokrotnie stają się ofiarami takich nieuczciwych praktyk.
Zrelacjonowano także udział przedstawicieli PZPK w obchodach 10. Jubileuszu farmsaat na rynku polskim, który odbył się 2 lutego br.
Sekretarz Rady, mgr inż. Anna Kołakowska przedstawiła sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami REA oceniającymi realizację programu unijnego „Seeds for Future” za lata 2021-2023 r., które odbyło się 12 lutego br. po złożeniu przez strony konsorcjum (FNPSMS i PZPK) kompletu wymaganych dokumentów. Natomiast księgowa PZPK, mgr inż. Teresa Nowacka poinformowała o zakończeniu w grudniu 2023 r. programu promocji kukurydzy realizowanego w formie konkursu kulinarnego „Kukurydziane inspiracje” i finansowanego z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR.
Spośród zadań zaplanowanych do realizacji w okresie marzec – grudzień 2024 r. członkowie omówili przygotowania do szkolenia „Agrotechnika w uprawie kukurydzy”, które zaplanowano na 22 lutego br. Omówiono także przygotowania do tegorocznych „Dni Kukurydzy z PZPK. Dyskutowano nt. szkoleń jakie będą organizowane w br., a także nt. organizacji przez PZPK w 2024 r. promocji uprawy sorgo w Polsce.
Jednym z ostatnich punktów posiedzenia Rady PZPK była dyskusja nt. propozycji programu/ów promocji w ramach FPZZiPZ KOWR do realizacji w 2024 r.