Kategorie

16.02.2023 r. Posiedzenie Zarządu CEPM

W dniu 16 lutego br. odbyło się on-line posiedzenie Zarządu CEPM.
W trakcie spotkania zatwierdzono protokół z posiedzenia Zarządu, które odbyło się 4 października 2022 r. Omówiono aktualną sytuację i trendy na światowych oraz europejskich rynkach kukurydzy. Dyskutowano na temat wojny w Ukrainie, wpływu tzw. „pasów solidarności” na sytuację producentów rolnych i rynek kukurydzy. Zwrócono szczególną uwagę na problemy w krajach graniczących z terenami konfliktu zbrojnego, m.in. w Polsce, Bułgarii i Rumunii. Wspomniano o petycji skierowanej do komisarzy ds. handlu i rolnictwa przez CEPM w grudniu 2022 r. i możliwym wsparciu ze strony UE. Wskazano cele i zadana do realizacji w 2023 r.