Kategorie

10.10.2023 r. Posiedzenie Zarządu CEPM

W dniu 10 października br. odbyło się on-line posiedzenie Zarządu CEPM.
W trakcie spotkania zatwierdzono protokół z posiedzenia, które odbyło się 30 maja 2023 r. Omówiono aktualną sytuację i trendy na światowych oraz europejskich rynkach kukurydzy. Dyskutowano też na tematy dotyczące m.in.: WPR, kwestii fitosanitarnych i bioetanolu. Wskazano cele i zadana do realizacji w 2024 r.