Kategorie

10.03.2023 r. Posiedzenie Rady PZPK

W dniu 10 marca br. w siedzibie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady PZPK. Spotkanie otworzył i prowadził Prezes, prof. dr hab. Tadeusz Michalski.
Prezes Michalski poinformował o przygotowaniach do przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zaplanowanego na 21 marca 2023 r. Odbędzie się ono w trybie on-line. Przekazał także informacje o aktualnym stanie przygotowań do organizacji Europejskiej Konferencji „Kukurydza rośliną przyszłości/Maize, a Key to build our Future” i obchodów jubileuszu 40-lecia PZPK (31.05.2023 r.) oraz Dni Kukurydzy (2, 8, 10.09.2023 r.). Zebrani omówili i dyskutowali na temat przygotowań do przeprowadzenia doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) i rozpoznawczych (CCA) w br. Dyskutowano także na temat możliwości przeprowadzenia badań poletkowych w celu potwierdzenia zasiedlenia upraw kukurydzy szkodnikami glebowymi.
W trakcie spotkania dyskutowano także nt. funkcjonowania strony internetowej PZPK i ewentualnych, niezbędnych zmianach w celu modyfikacji dostępności publikowanych treści.