Kategorie

08.03.2024 r. Posiedzenie Rady PZPK

W dniu 8 marca br. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady PZPK, które odbyło się on-line. Spotkanie otworzył i prowadził Prezes, prof. dr hab. Tadeusz Michalski. Podczas spotkania członkowie Rady dyskutowali na tematy bieżące oraz te, które dotyczyć będą najbliższych miesięcy.
Jednym z ważniejszych tematów był dobór odmian kukurydzy do integrowanej produkcji (IP) w ramach ekoschematów. Problem dotyczy tego, że przy ocenie wniosków akceptowane są odmiany z Krajowego rejestru (KR), natomiast nie są kwalifikowane te ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Związek podejmuje kroki, aby problem rozwiązać i aby odmiany badane w doświadczeniach rozpoznawczych (prowadzonych przez PZPK, przy współpracy z COBORU), po przejściu dwuletnich badań były uwzględniane w IP.
Omawiano również organizację i tematykę tegorocznego Walnego Zebrania, które odbędzie się 4 kwietnia br. w Hotelu Poznańskim, ul. Krańcowa 4 w Luboniu k. Poznania.
Podczas spotkania członkowie Rady dyskutowali też na tematy dotyczące współpracy z Francuską Federacją Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorga (FNPSMS), która ma dotyczyć realizacji nowych kampanii promujących kukurydzę w krajach Unii Europejskiej (nowa edycja kampanii Seeds for Future/Kukurydza ziarnem przyszłości) oraz w Kazachstanie i Uzbekistanie.
Ważnym tematem było również omówienie stanu przygotowań do tegorocznych „Dni Kukurydzy z PZPK”, które odbędą się 8 września na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i 12 września na terenie Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach należącego do Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.
W trakcie spotkania podjęto także temat zorganizowania w br. konferencji dotyczącej sytuacji i przyszłości rynku kukurydzy w Polsce.
Dyskutowano także na temat przygotowania w jednym z gospodarstw rolnych pokazu odmian sorga. Jest to odpowiedź Związku na zainteresowanie niektórych firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych, a także na coraz większe zainteresowanie rolników uprawą tego gatunku zarówno na ziarno, kiszonkę czy na cele energetyczne.
Członkowie Rady omówili też stan przygotowań Związku do zgłoszenia dwóch programów promocji kukurydzy w ramach realizowanych od 2014 r. programów finansowanych z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR.