Kategorie

04.10.2022 r. Posiedzenie Zarządu CEPM

Dzisiaj, tj. 4 października br. odbyło się on-line posiedzenie Zarządu CEPM.
W trakcie spotkania zatwierdzono protokół z posiedzenia Zarządu, które odbyło się 25 maja 2022 r.  Omówiono aktualny stan produkcji kukurydzy i sytuację na światowych i europejskich rynkach. Dyskutowano także na tematy związane z WPR, kwestiami fitosanitarnymi, dyrektywą RED II oraz platformą „Agriculture and Progress”.