Kategorie

03.07.2023 r. Posiedzenie Rady PZPK

W dniu 3 lipca br. w siedzibie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady PZPK. Spotkanie otworzył i prowadził Prezes, prof. dr hab. Tadeusz Michalski. Po odczytaniu przez Sekretarza Rady mgr inż. Annę Kołakowską protokołu z poprzedniego posiedzenia z 10 marca 2023 r., zebrani podsumowali Europejską Konferencję „Kukurydza rośliną przyszłości” oraz obchody Jubileuszu 40-lecia PZPK. Oba wydarzenia, jak już informowaliśmy, odbyły się 31 maja br. w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Następnie Prezes Michalski omówił i podsumował konferencję szkoleniową „Agrotechnika kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem produkcji na cele spożywcze”, która odbyła się 27 czerwca br. w Niemczy (woj. dolnośląskie). Związek zorganizował ją wspólnie z Ośrodkiem Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. i wzięło w niej udział blisko 50 osób.
Kolejnym punktem posiedzenia Rady PZPK było omówienie przebiegu nowego programu promocji „Kukurydziane inspiracje” – konkurs na danie z kukurydzy dla uczniów szkół gastronomicznych, realizowanego przez Związek w 2023 r. Program ten finansowany jest z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR. Aktualnie napływają drogą elektroniczną zgłoszenia zespołów konkursowych. Szczegóły dotyczące konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://kukurydziane-inspiracje.pl/
W dalszej części spotkania omówiony został aktualny stan plantacji kukurydzy oraz przygotowań do tegorocznych Dni Kukurydzy. Przypomnijmy, że odbędą się one, podobnie jak w minionych latach, w trzech różnych lokalizacjach.
Krajowy Dzień Kukurydzy – Garzyn 2023 odbędzie się 2 września br. na polach Ośrodka Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o. w Drobninie (woj. wielkopolskie). Spotkanie to organizowane jest wspólnie z OHZ Garzyn Sp. z o.o.Agencją Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” Sp. z o.o.
Dzień Kukurydzy – Osiny 2023 odbędzie się 8 września br. na polach RZD Kępa (gospodarstwo Osiny) IUNG – PIB Puławy (woj. lubelskie). Spotkanie to organizowane jest wspólnie z IUNG – PIB Puławy.
Krajowy Dzień Kukurydzy – Szepietowo 2023 odbędzie się 10 września na polach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (woj. podlaskie). Spotkanie to organizowane jest wspólnie z PODR w Szepietowie.
Na zakończenie posiedzenia Rady zebrani dyskutowali o tematyce najbliższego wydania czasopisma „Kukurydza” i innych sprawach organizacyjnych.
Posiedzenie Rady PZPK w dniu 7 lipca br. było ostatnim przed przerwą wakacyjną.
Mamy nadzieję, że tegoroczne lato będzie sprzyjało wegetacji kukurydzy, czego życzymy wszystkim Producentom tej cennej rośliny.
Wszystkim Członkom i Sympatykom Polskiego Związku Producentów Kukurydzy życzymy udanego wypoczynku, relaksu i regeneracji sił!