Kategorie

03.02.2023 r. Posiedzenie Rady PZPK

W dniu 3 lutego br. w siedzibie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady PZPK. Spotkanie otworzył i prowadził Prezes, prof. dr hab. Tadeusz Michalski. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady PZPK (dr inż. Roman Warzecha i dr hab. inż. Paweł K. Bereś – on-line) i pracownicy Biura PZPK.
Prezes Michalski poinformował o terminach i lokalizacji tegorocznych dni kukurydzy. Podobnie jak w minionych latach zostaną zorganizowane trzy takie wydarzenia: 2 września br. w Ośrodku Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie), 8 września br. w RZD Kępa (gospodarstwo Osiny) IUNG – PIB Puławy (woj. lubelskie) i 10 września w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (woj. podlaskie).
W trakcie spotkania poinformowano o przyznaniu Związkowi przez Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR środków finansowych na nowy program promocji spożycia kukurydzy. W ramach zadania nr 5 pt. „Kukurydziane inspiracje” będzie organizowany konkurs na danie z kukurydzy dla uczniów szkół gastronomicznych. Zadanie to będzie realizowane do 15 grudnia br. W najbliższym czasie Związek poinformuje o szczegółach konkursu.
Zebrani dyskutowali także o realizacji unijnego programu „Seeds for Future”, który zakończy się w tym roku. W bieżącym roku działania w ramach programu będą kontynuowane i rozwijane.
Kolejnym ważnym punktem spotkania były przygotowania do Walnego Zebrania, które odbędzie się 21 marca br. Z uwagi na to, że bieżący rok obfituje w dużą ilość bezpośrednich spotkań Rada zdecydowała, że Walne Zebranie odbędzie się w formie on-line. W następnych latach zostanie przywrócona ich tradycyjna, stacjonarna forma.
Ważnym punktem posiedzenia Rady była dyskusja na temat zbliżającego się jubileuszu 40-lecia PZPK, na który składać się będzie kilka wydarzeń. W dniu 30 maja br. zaplanowane są obrady CEPM, w dniu 31 maja br. Konferencja naukowa oraz uroczyste, jubileuszowe spotkanie członków PZPK i zaproszonych gości, a w dniu 1 czerwca br. wyjazd studyjny do wybranych firm hodowlano-nasiennych.

O szczegółach wszystkich wydarzeń będziemy informować na bieżąco.