Współpracujemy z

1 logo COBORU

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

2 logo PIORiN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

3 logo IHAR

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Radzików

4 logo IUNG

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

5 logo PIN

Polska Izba Nasienna

6 logo kowr

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

7 logo FBZPR

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

8 logo Agro-Market24

Agro-Market24

9 logo UP Poznan

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

10 logo UTP Bydgoszcz

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

11 logo PODR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

12 logo Agro Seed

Agro Seed Brzezie

13 logo Agro-Efekt

Agro-Efekt Sp.z o.o.

14 logo Agro-Nas

Agro-Nas Sp. z o.o.

15 logo Agrosimex

Agrosimex Sp. z o.o.

16 logo BASF

BASF Polska Sp. z o.o.

17 logo Bayer

Bayer Sp. z o.o.

18 logo Caussade

Caussade Nasiona Polska

19 logo Chemirol

PUH Chemirol Sp. z o.o.

20 logo Euralis

Euralis Nasiona Sp. z o.o.

21 logo Farm-saat

FarmSaat AG

22 logo KWS

KWS Polska Sp. z o.o.

23 logo Limagrain

Limagrain Polska

24 logo Maisadour

Maisadour Polska

25 logo MHR

Małopolska Hodowla Roślin Sp. Z 0.0.

26 logo Monsanto

Monsanto Polska Sp. z o.o.

27 logo Osadkowski

Osadkowski SA

28 logo Oseva

Oseva Polska Sp. z o.o.

29 logo Pioneer

Pioneer Polska

30 logo Procam

Procam Polska Sp. z o.o.

31 logo Ragt

RAGT Polska

32 logo Saatbau

Saatbau Polska Sp. z o.o.

33 logo Smolce

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

34 logo Saaten-Union

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

35 logo Soufflet

Soufflet Agro Polska

36 logo Syngenta

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

37_logo_igp_polska_ok

IGP Polska Sp. z o.o.