Informacje
Pliki zapisane są w programie
Adobe Reader (*.pdf)
Pobierz go ze strony producenta