FPZZIPZ -KOWR

Działania projektu mają zwiększyć rolę kukurydzy w codziennej diecie Polaków i odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto jeść kukurydzę.

Ziarno kukurydzy ,którego produkcja w naszym kraju osiągnęła poziom przekraczający ponad 4 ml ton ,to polski produkt o wszechstronnym wykorzystaniu ,jednej z najważniejszych upraw naszego kraju.

W Polsce jest jeszcze nadal niewielka konsumpcja kukurydzy , spożywamy około 0,5 kg / osobę , która jest spowodowana brakiem wiedzy na temat jakości i walorów odżywczych artykułów wytwarzanych z ziarna kukurydzy.

To chcemy zmienić poprzez taką inicjatywę jak realizacje w ramach  strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych projektu „ Złote ziarno kukurydzy w zdrowej polskiej diecie „

Edukacja polskiego konsumenta o możliwościach wykorzystania kukurydzy oraz walorach smakowych i wpływu kukurydzy na zdrowie ludzi jest celem programu. Grupą docelową tego programu są konsumenci- głównie kobiety , domowe liderki .

Chcemy również zainteresować branże gastronomiczną,  co w przyszłości pozwoliłoby zwiększyć ich ofertę o potrawy z kukurydzy. Liczymy także że zwiększy się świadomość konsumentów o roli kukurydzy w żywieniu bezglutenowym.

Naszym zdaniem  produkty - przetwory z udziałem kukurydzy w sposób znaczący wpisują się w szeroko propagowany zdrowy sposób odżywiania 

Ważne wydarzenia
  • 1984
    Powstała organizacja pod nazwą Wielkopolski Związek Producentów Kukurydzy.