Aktualności
Odwołanie Walnego Zebrania

UWAGA:

Planowane na dzień 31 marca b.r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZPK z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem zostaje ODWOŁANE.

Nowy termin Walnego Zebrania zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, po ustaniu zagrożenia wirusem.