Aktualności
Zaproszenie na Forum

 

 

 

                                        Z A P R O S Z E N I E

                                        Serdecznie zapraszamy na

                    FORUM PRODUCENTÓW ZBÓŻ I KUKURYDZY

„Nowy Zielony Ład, a problemy producentów zbóż i innych roślin uprawnych”

                                   17 stycznia 2020 r. w Poznaniu

Miejsce : – Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY 2020 –

Strefa Innowacji Pawilon 5 A, początek o godz. 13.00.

W ramowym programie Forum, organizowanym z inicjatywy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, przewidziane jest omówienie m.in. następujących tematów:

1. Czynniki stresowe zagrożeniem dla opłacalności produkcji roślin zbożowych.

 

Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR – PIB w Radzikowie

2. Nowe zagrożenia dla upraw ze strony agrofagów w sytuacji postępujących zmian klimatycznych i wycofywania substancji czynnych.

 

Prof. dr hab. Marek Mrówczyńki IOR – PIB w Poznaniu

Prof. dr hab. Marek Korbas IOR -PIB w Poznaniu

3. Podsumowanie sezonu 2018/2019 w kontekście zdarzeń problemowych w produkcji zbóż i innych roślin uprawnych – panel dyskusyjny z udziałem wykładowców i rolników .

4. Czy Nowy Zielony Ład będzie przeszkodą dla opłacalnej produkcji rolniczej w Polsce.

 

- dyskusja kierowana

W programie przewidujemy również wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz dyplomów.

W Forum wezmą udział rolnicy, przedstawiciele nauki rolniczej, doradcy oraz

reprezentanci instytucji, organizacji i firm współpracujących z rolnictwem.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam

Prof. Tadeusz Michalski

Prezes Rady

Polskiego Związku

Producentów Kukurydzy

Kontakt z organizatorami:

 

Biuro Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, tel. 61 662 74 20, 502 194 840,

e-mail:pzpk@kukurydza.info.pl

Biuro Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, tel. 502 257 874, 604 186 906,

e-mail:pzpz@ihar.edu.pl