Aktualności
Możliwość eksportu ziarna kukurydzy

Jak informuje MRi RW pismem z dnia 27 marca 2019 władze tureckie wprowadziły kontyngent objęty zerową stawką celną na import ziarna zbóż i warzyw strączkowych, w tym na ziarno kukurydzy.

Poniżej udostępniamy link do pisma MRiRW.

Informacja MRiRW o kontyngencie do Turcji z "0" stawką celną