Aktualności
Stanowisko PZPK w sprawie projektu KBW

Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w sprawie projektu nowego Rozporządzenia MRiRW dotyczącego wartości ”Klimatycznego bilansu wodnegodla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, w tym dla kukurydzy.