Aktualności
Certfikat dla Prof. Witolda .Podkówki

Polski Związek Producentów Kukurydzy pragnie pogratulować Prof Witoldowi Podkówce za nominacje i wpis do Złotej Księgi Nauk Przyrodniczych , w dowód uznania za wieloletnią pracę na rzecz  popularyzacji uprawy i wykorzystania w żywieniu zwierząt kukurydzy