Informacje
Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest, zorganizowaną przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych, na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku, dodatkową formą oceny odmian roślin uprawnych będących w obrocie na terenie kraju.

Zróżnicowanie klimatyczno-glebowe regionów naszego kraju powoduje, że średnie z wyników badań z całego kraju nie zawsze są dobrą wskazówką dla rolników z poszczególnych regionów. Z tego powodu w każdym województwie prowadzone są rejonowe doświadczenia w zakresie przydatności odmian do uprawy w danym regionie, których wyniki opublikowane są i udostępniane rolnikom (za pośrednictwem WODR, Izb Rolniczych, Stacji Oceny Odmian, prasy rolniczej i Internetu). W przypadku kukurydzy pastewnej są one współfinansowane przez COBORU, PZPK i zainteresowane firmy hodowlane.
Wyniki PDO
Pliki zapisane są w programie
Adobe Reader (*.pdf)
Pobierz go ze strony producenta